SHERPAZ.nl

Technieken Materiaal

scouting_Nederland
Momenteel zijn er 223 bezoekers online!
 
    Home Technieken Spel Muziek You-Tube_projecten Portaal English
 
Communicatie EHBO Hiken Hout_en_Touw Koken Materiaal Navigatie PSU Vuur Overige_Technieken
 
Inleiding Branders Handgereedschap Tenten Touw
Tokkel
 
 
Brandstof Brander Speciaal    
 
Naast kooktoestellen en lampen zijn er diverse andere apparaten in de handel die functioneren op het verbranden van gas. De terrasverwarmer is hiervan een bekend voorbeeld. Belangrijk is te onthouden dat deze ook functioneren op basis van verbranding.
 
Belangrijk: Terrasverwarmers zijn bedoeld om buiten te gebruiken. Gebruik ze nooit in een stoffige omgeving (stofexplosie gevaarlijk)
Belangrijk: Gebruik gasgestookte apparatuur nooit in slecht geventileerde ruimten en zeker niet in slaapvertrekken. Bij het doven van de brander is het risico aanwezig dat gas blijft stromen en dat je stikt (overleidingsgevaar).
 
Campingkoelkast
Een minder bekend apparaat wat kan functioneren op verbranden van gas is de camping koelkast. Een camping koelkast is een gesloten systeem, gevuld met ammonia (mengsel van ammoniak en water). Door deze vloeistof te verwarmen krijg je circulatie wat de koeling doet functioneren. Van een camping koelkast gaat zelden het absorbtie-systeem kapot maar functioneert hij niet omdat de brander (verwarmingselement stoort). In de meeste van deze koelingen zitten 3 separate verwarmingselementen. Eén op 120 Volt (ET), één op 12 Volt (ET) en één gasbrander. Wanneer één van de electrische elementen kapot gaat kun je de gasbrander gewoon blijven gebruiken.
 
Werking absorbtiesysteem

A. De brander verwarmt de Ammonia in de boiler.
   De verwarmde vloeistof stijgt.
B. In de waterscheider condenseert het water.
   Water loopt terug naar voorraadvat.    (communicerende vaten)
   Ammoniak condenseert in pijp tussen de
   koelribben.
C. Vloeibaar amoniak gaat over van dunne pijp naar
   dikke pijp.
   Hierdoor is ruimte voor expanderen naar gasvorm
   (waterstofgas)
   Voor de expansie is warmte benodigd.
   (deze ontrekt de vloeistof aan de ruimte)
 
D. Het waterstofgas komt uit de koelingen warmt verder op.
   Door hier het water weer toe te voegen ontstaat geleidelijk weer ammonia.
   Wat weer in de cyclus opgenomen wordt.
 
Zo lang er géén vloestof uit het absorbtiesysteem gelopen komt kun je dus proberen om de koeling te repareren.
 
Storing zoeken
1. Zit er gas in je fles?
      Nee, koppel een nieuwe fles aan.
      Ja, controleer volgende regel.
 
2. Staat de gasfles open?
      Nee, open de gaskraan op de gasfles.
      Ja, controleer volgende regel.
 
3. Is de opening in de gasregelaar verstopt?
      ja, maak deze vrij en begin opnieuw.
      nee, controleer volgende regel.
 
4. Houd de gasknop op de koeling minimaal 1 minuut ingedrukt.
      Ruik je nu, bij de aansteekopening, gas?
      Ja, Druk gasknop in tijdens aansteken. Ga nu naar stap 13.
      Nee, gefeliciteerd,
      U zit bij de 5% waar het apparaat daadwerkelijk een mankement heeft.
 
5. Sluit gasfles en demonteer de achterplaat van de koeling.
      Ontkoppel nu de gasleiding aan de branderzijde.
      Open gasfles en druk de gasknop op het apparaat in.
 
6. Komt er gas uit de leiding?
      Ja, de verstuiver zit verstopt en dient gereinigd te worden.
      Nee, controleer volgende regel.
 
7. Sluit gasfles en demonteer gasleiding bij de gasknop.
      Open gasfles en druk de gasknop op het apparaat in.
 
8. Komt er gas uit de gaskraan?
      Ja, de gasleiding zit dicht.
      Nee, controleer volgende regel.
 
9. Sluit gasfles en demonteer gasslang, met koppeling, bij de gasknop.
 
10. Wanneer je nu op de knop drukt, zie je dan in de knop beweging?
      Nee, iemand heeft een onderdeel uit de gasknop gehaald.
      (monteer andere gasknop)
      Ja, controleer volgende regel.
 
11. schroef de bovenkant van de gasknop. (2 kleine schroefjes)
      Haal de drukstang, het revetje en het rubbertje uit de gasknop.
      Er blijft een verdraaibare koperen bus zitten.
      Steek in de gas uitloopopening van de gasknop een koperdraadje.
      Draai de koperen bus, totdat het koperdraadje verder naar binnen kan.
      Hermonteer de knop door rubbertje, ringetje, drukstang en knop terug te plaatsen.
 
12. Bij inhouden van de knop moet je nu door de gasknop heen kunnen blazen!
      nee, pak vanaf punt 11 opnieuw op werk nauwkeuriger tot het lukt.
      ja, monteer gasleidingen en achterplaat en ontsteek brander.
 
13. Houdt na ontsteken van de brander, de gasknop min 0,5 min ingedrukt.
      Bij los laten gaat de brander alsnog uit.
      Probleem met termokoppel of koppeling thermokoppel met gaskraan.
      Dit ben ik nog nooit tegen gekomen.
 
cookieassistant.com