SHERPAZ.nl

Technieken Communicatie

scouting_Nederland
Momenteel zijn er 346 bezoekers online!
 
    Home Technieken Spel Muziek You-Tube_projecten Portaal English
 
Communicatie EHBO Hiken Hout_en_Touw Koken Materiaal Navigatie PSU Vuur Overige_Technieken
 
Inleiding Middelen Nood Route Geheimschrift
 
 
insigne_communicatie Zoals in de inleiding reeds is aangegeven is het meest voor de hand liggende communicatiemiddel taal. Iets wat we dagelijks gebruiken om wensen aan anderen duidelijk te maken.
Wanneer je een boodschap aan een selecte groep duidelijk wilt maken zal er een codering over je boodschap geplaatst moeten worden, een codering die niet door iedereen te begrijpen is. Bij scouting oefenen we dit in routes. Wanneer je een boodschap over een grotere afstand wilt verzenden, dan zul je te maken krijgen met de communicatiemiddelen.
Om je bericht over een grotere afstand te kunnen verzenden kun je het versterken. Op andere continenten vindt je zo een TamTam (een instrument wat lijkt op een gong) en rooksignalen bij indianen. In europa werd de postduif veel gebruikt om berichten terug te brengen naar naar huis.
Ook waren er een postkoets en een koerier te paard, middelen om een bericht van A naar B te krijgen en weer terug. Ondanks dat rooksignalen en de TamTam kunnen inspireren voor een eventueel programma zijn dit géén actuele behandelswaardige communicatiemiddelen.
 
Lichaamstaal
Wanneer je het lichaam gebruikt om te communiceren hebben we het over ongesproken communicatie. Je kunt hier denken aan de befaamde middelvinger maar een opgewekte reactie of boos kijken zijn hier ook vormen van.
Om ongehoord toch met elkaar te kunnen communiceren, zijn er, voor gebruik in het leger, afspraken gemaakt. Deze ongesproken taal bestaat uit gebaren, welke velddiensttekens heten.
Velddiensttekens
Velddiensttekens_attentie Velddiensttekens_verzamelen_01 Velddiensttekens_verzamelen_02 Velddiensttekens_enkele_colonne Velddiensttekens_dubbele_colonne Velddiensttekens_vooruit
Attentie Verzamelen Verzamelen
(PL/APL)
Enkelcolonne Dubbelcolonne Vooruit
Velddiensttekens_versnellen Velddiensttekens_vertragen Velddiensttekens_vergroten Velddiensttekens_verkleinen Velddiensttekens_verspreiden Velddiensttekens_dekking
Versnellen Vertragen Tussenruimte
vergroten
Tussenruimte
verkleinen
Verspreiden Dekking
Velddiensttekens_halt Velddiensttekens_begrepen        
Halt Begrepen        
 
Semafoor
De semafoor is een van de eerst gebruikte en nog steeds actuele middelen om te communiceren. In 1791 bedacht een fransman (Claude Chappe) een verdraaibare constructie waarbij iedere stand een letter weer gaf.
De eerste lijn verbond Parijs met Rijsel (192 km) waarbij het signaal over 15 punten werd doorgezonden voordat het (13 minuten later) zijn eindpunt bereikte.
Voor onze tijd niet bezonder maar een koerier te paard deed er in die tijd 20 uur over.
De semafoor zendinstallatie was wat te omslachtig om te vervoeren en is later omgezet naar een methode met vlaggen. Tot de opkomst van de radio-zendapparatuur werd de methode veel gehanteerd in de scheepsvaart.
In huidige tijden kent het semafooralfabet alleen nog militaire toepassingen omdat dit een niet (af)luisterbaar signaal is.
Semafoor-alfabet
semafoor_vlag_A semafoor_vlag_B semafoor_vlag_C semafoor_vlag_D semafoor_vlag_E semafoor_vlag_F semafoor_vlag_G
A, 1 B, 2 C, 3 D, 4 E, 5 F, 6 G, 7
  semafoor_vlag_H semafoor_vlag_I semafoor_vlag_K semafoor_vlag_L semafoor_vlag_M semafoor_vlag_N
  H, 8 I, 9 K, 0, spatie L M N
    semafoor_vlag_O semafoor_vlag_P semafoor_vlag_Q semafoor_vlag_R semafoor_vlag_S
    O P Q R S
      semafoor_vlag_T semafoor_vlag_U semafoor_vlag_Y semafoor_vlag_HERSTEL
      T U Y herstel
        semafoor_vlag_CIJFERS semafoor_vlag_J semafoor_vlag_V
        cijfers J, letters V
semafoor_vlag_NIEUW semafoor_vlag_EINDE       semafoor_vlag_W semafoor_vlag_X
attentie klaar       W X
 
Telegraaf
Telegraaf_morse_Licht Het principe van een telegraaf is eenvoudig. Een elektrische stroom wordt in een bepaald patroon onderbroken en weer ingeschakeld. Aan de ontvangende kant werd dit hoorbaar gemaakt middels een piep.
Een telegraaf was dus beperkt tot wel/geen signaal geven/ontvangen, waar, bij contact, de variatie lag in lang of kort.
De Telegrafist zet een bericht, bestaande uit letters, om met behulp van een seinsleutel en zend deze seinen door. De ontvanger zet de seinen weer terug naar letters en het bericht is gestuurd.
Voor het coderen naar seinen, waren er verschillende codes. De bekendste en meest gebruikte was de Morsecode.
De morsecode werd in 1835 uitgevonden en ontwikkeld door Samuel Morse. En de code is bij de Nederlandse marine tot 2000 gebruikt in radioverbindingen.
Morse wordt nog wel, door de Marine, gebruikt voor licht-morse communicatie. Bij licht-morse wordt door middel van een seinlamp en morsecode, een bericht over gezonden.
Morsealfabet
A ._ N _. 0 _ _ _ _ _ punt ._._._
B _... O _ _ _ 1 ._ _ _ _ komma _ _ .. _ _
C _._. P ._ _. 2 .._ _ _ ? .._ _ ..
D _.. Q _ _._ 3 ..._ _ - _...._
E . R ._. 4 ...._ / _.._.
F .._. S ... 5 ..... : _ _ _...
G _ _. T _ 6 _.... ' ._ _ _ _.
H .... U .._ 7 _ _... - _...._
I .. V ..._ 8 _ _ _.. ) _._ _._
J ._ _ _ W ._ _ 9 _ _ _ _. ; _._._
K _._ X _.._     ( _._ _.
L ._.. Y _._ _     = _..._
M _ _ Z _ _..     @ ._ _._
Zendprotocol
    uitnodigen _._ _.     begin zenden _._._
    einde deel ._._.     einde ..._._
    wachtteken ._...     begrepen ..._.
    vergissing ........ SOS Save Our Souls Help ..._ _ _...
Decodeertabel
E. T_
I. A_ N. M_
S. U_ R. W_ D. K_ G. O_
H. V_ F. _ L. _ P. J_ B. X_ C. Y_ Z. Q_ . _
5. 4_ . 3_   2_ . .   1_ 6. _ . _ . 7.   8. 9. 0_
 
Radio
Gebaseerd op de ideeen van Nikola Tesla lukte het Guglielmo Marconi om in 1901, via radiogolven, berichten te versturen en ontvangen.
Ondanks dat de radiozender in eerste instantie als draadloze telefraaf werd gebruikt, lukte het in 1906 om gesproken berichten te versturen. Door de, in hoog tempo volgende, ontwikkelingen:
testbeeld 1919 eerste radio-uitzending
1933 eerste auto-radio
1935 eerste beeldoverdrachten (tv)
1943 ontwikkelingen als radar, radionavigatie en bakenzenders
kwamen er artikelen als telefoon, semafoon (pieper), mobiele telefoons, internet en GPS.
Een van de basisapparaten welke we nu nog kennen is de portofoon (Walky-Talky). Een groep van gebruikers die is afgestemd op eenzelfde frequentie kunnen tegelijk het signaal van één zender ontvangen. Omdat je niet gelijktijdig kunt luisteren en spreken, over één frequentie, zijn er wel enkele afspraken gemaakt. Deze afspraken noemen we een zendprotocol.
Commando Betekenis
Attentie Activeringswoord dat er een bericht volgt. Dit kan ook attentie + "naam" zijn, wanneer het bericht is opgesteld voor één gebruiker
Over Vraag om bevestiging en overdracht van de mogelijkheid tot spreken.
Over en sluiten Vraag om bevestiging van voorgaande en aangave dat het kanaal vrij gaat komen.
Sluiten De bevestiging van voorgaande en "sluiten" geeft aan dat het kanaal vrij is.
Breek, -- Normaliter komt men nooit in tijdens een conversatie, men begint en eindigt het gesprek volgens protocol.
Wanneer zich echter een noodsituatie voor doet kan er een stiltewoord afgesproken zijn.
Breek geeft de zender volledige aandacht van alle zenderdragers en eventuele basis. Er volgt direct een bericht waarop iedereen volgens eventuele afspraken dient te reageren.
uit Wanneer er tijden ter communicatie afgesproken zijn, wordt vaak het woord "uit" gebruikt.
Uit wordt in de plaats van "sluiten" toegepast en geeft aan dat, zowel zender als ontvanger na het bericht uitgezet worden. Dit wordt meestal toegepast wanneer men de accu's wil sparen.
 
NAVO-spelalfabet
NAVO Met de komst van radio-communicatie konden personen uit verschillende landen met elkaar gaan communiceren. Met verschillende nationaliteiten kwamen ook de verschillen in talen. Om de nationaliteiten zonder verwarring met elkaar te kunnen laten communiceren is Engels toen als de voertaal opgenomen. Dit houdt in dat een Chinese piloot op Schiphol in het Engels met de vluchtleiding communiceert.
Echter door dialecten en slechte verbindingen waren ook hier nog veel problemen mee.
In opdracht van de NAVO (Noord Atlantische Verdragsorganisatie, in het engels NATO) is er toen een spellingsalfabet opgesteld. Dit spellingsalfabet bevat voor iedere letter in het alfabet een woord. Wanneer je een woord gaat spellen naar een tweede partij doen je dit door per letter een woord uit het alfabet te noemen. Zo wordt "help": "Hotel", "Echo", "Lima", "Papa".
NAVO-spelalfabet
A Alpha H Hotel O Oscar V Victor
B Bravo I India P Papa W Whisky
C Charlie J Juliett Q Quebec X X-ray
D Delta K Kilo R Romeo Y Yankee
E Echo L Lima S Sierra Z Zulu
F Foxtrot M Mike T Tango    
G Golf N November U Uniform    
 
cookieassistant.com