SHERPAZ.nl

Home Voorwaarden

scouting_Nederland
Momenteel zijn er 148 bezoekers online!
 
    Home Technieken Spel Muziek You-Tube_projecten Portaal English
 
   Inhoud       Leden-Portaal       Voorwaarden       Vinden       Contact   
 

Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden

Deze Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden ("Verklaring", "Voorwaarden" of "VRV") omvat onze servicevoorwaarden die van toepassing zijn op onze relatie met gebruikers en anderen die interactie hebben met Sherpaz. Wanneer je Sherpaz gebruikt of opent, verklaar je akkoord te gaan met deze Verklaring. Aan het eind van dit document zijn de resources opgenomen die informatie bevatten over de manier waarop Sherpaz werkt.
 

1.Privacy

Privacy is erg belangrijk. Er is een Beleid inzake gegevensgebruik opgesteld dat belangrijke bepalingen bevat over hoe je Sherpaz kunt gebruiken. Het omvat de manier waarop je gegevens worden verzameld, bewaard en kunnen worden gebruikt. We raden je aan het Beleid inzake gegevensgebruik te lezen en op basis hiervan beslissingen te nemen.
 

2.Inhoud en informatie delen

Je bent zelf eigenaar van alle inhoud en informatie die je plaatst op Sherpaz-actueel. De upload van fotos, plaatjes en verhalen hebben het doel deze met anderen te delen.
Verder gelden de volgende bepalingen:
1. Voor inhoud waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten, zoals fotos en video (IE-inhoud), geef je nadrukkelijk de volgende toestemming: Je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle IE-inhoud te gebruiken die je plaatst op Sherpaz (IE-licentie).
2. Wanneer je IE-inhoud verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. Je begrijpt dat verwijderde inhoud echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig blijft in back-ups (maar niet beschikbaar is voor anderen). Aan Justitie zal hier altijd toegang worden verleend.
3. Wanneer je inhoud of informatie publiceert, betekent dit dat je iedereen, inclusief mensen buiten Sherpaz, toestemming geeft om die informatie te bekijken en te gebruiken.
4. We stellen het altijd op prijs als je feedback of andere suggesties over Sherpaz geeft, maar je moet begrijpen dat we deze kunnen gebruiken zonder enige verplichting om je hiervoor te belonen (net zoals jij geen verplichting hebt om deze aan te bieden).
5. Behoudens de Sherpaz-actueel paginas behoud sherpaz.nl zich het recht voor alle inhoud onder het intellectueel eigendomsrecht te publiceren. Zonder schriftelijke toestemming is het dan ook niet toegestaan beeldmateriaal of teksten te gebruiken.

3.Veiligheid

Er wordt zeer veel moeite gedaan om Sherpaz veilig te houden, maar kunnen dit niet garanderen. We hebben je hulp nodig om Sherpaz veilig te houden. Daarom moet je je houden aan de volgende regels:
1. Je plaatst geen niet-geautoriseerde commerci?le berichten (zoals spam) op Sherpaz.
2. Je verzamelt geen inhoud of informatie van gebruikers en gebruikt Sherpaz niet op andere manieren via geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders of scrapers) zonder onze voorafgaande toestemming.
3. Je houdt je op Sherpaz niet bezig met illegale marketing op meerdere niveaus zoals piramideconstructies.
4. Je uploadt geen virussen of andere schadelijke code.
5. Je vraagt mensen niet om hun aanmeldingsgegevens en je meldt je niet aan op een account van iemand anders.
6. Je zult geen gebruikers pesten, intimideren of lastig vallen.
7. Je plaatst geen inhoud die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is; die aanzet tot geweld; of die naaktbeelden of nodeloos geweld bevat.
8. Je ontwikkelt en beheert geen toepassingen van derde partijen met inhoud op het gebied van alcohol, dating of andere 18+-inhoud (waaronder advertenties).
9. Je gebruikt Sherpaz niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.
10. Je doet niets waardoor de correcte werking of weergave van Sherpaz verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden, zoals een Denial of Service-aanval of verstoring van paginaweergave of andere Sherpaz-functionaliteiten.
11. Je faciliteert of stimuleert geen schending van deze Verklaring of onze beleidsregels.
 

4.Registratie en accountbeveiliging

Sherpaz-gebruikers verstrekken hun echte namen en gegevens en we hebben je hulp nodig om dit zo te houden. Hier volgen enkele regels waaraan je je moet houden met betrekking tot registratie en beveiliging van je account:
1. Je verstrekt geen valse persoonlijke gegevens op Sherpaz en maakt zonder toestemming geen account voor iemand anders.
2. Je maakt niet meer dan ??n persoonlijke account.
3. Als we je account deactiveren, maak je geen andere account zonder onze toestemming.
4. Je gebruikt je toegang niet voor commercieel gewin en je gebruikt geen Sherpaz-pagina voor dergelijke doeleinden.
5. Je gebruikt Sherpaz niet als je bent veroordeeld voor een zedenmisdrijf.
6. Je houdt je contactgegevens correct en actueel.
7. Je deelt je wachtwoord niet met anderen (en beheerders delen hun geheime sleutel niet), je verleent niemand toegang tot je account en je doet niets wat de beveiliging van je account kan schaden.
8. Je draagt je account (waaronder pagina?s of toepassingen die je beheert) niet over aan iemand anders zonder dat je onze schriftelijke toestemming hebt.
9. Als je een gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie selecteert voor je account, behouden wij ons het recht voor om deze te verwijderen of terug te vorderen.
 

5.De rechten van anderen beschermen

Door Sherpaz worden de rechten van anderen gerespecteerd en verwachten dat jij dit ook doet.
1. Je plaatst geen inhoud of onderneemt geen actie op Sherpaz waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op een andere wijze wordt overtreden.
2. We kunnen inhoud en informatie die je op Sherpaz plaatst verwijderen indien we vinden dat hiermee deze Verklaring of onze beleidsregels worden geschonden.
3. Wanneer stafleden, naar hun mening ongepaste, inhoud verwijderen dan zijn zij gemachtigd dit te doen uit hoofd van functie.
4. Als we je inhoud hebben verwijderd wegens inbreuk op de auteursrechten van iemand anders en je denkt dat dit onterecht is, kun je bezwaar maken.
5. Als je herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, zullen we je account indien terecht deactiveren.
6. Je maakt geen gebruik van onze auteursrecht of handelsmerk tenzij je schriftelijke toestemming van ons hebt gekregen.
7. Als je informatie verzamelt van gebruikers, moet je: hun toestemming krijgen, duidelijk maken dat jij (en niet Sherpaz) degene is die de informatie verzamelt en een privacybeleid publiceren waarin wordt uitgelegd welke informatie je verzamelt en hoe je deze gebruikt.
8. Je plaatst geen identiteitsdocumenten of gevoelige financi?le informatie van anderen op Sherpaz.
 

6.Mobiele en andere apparaten

1. We bieden onze mobiele services gratis aan, maar houd er rekening mee dat de normale tarieven van je telecomaanbieder (zoals voor sms en datakosten) gewoon van toepassing zijn.
2. Wanneer het nummer van je mobiele telefoon wijzigt of wordt gedeactiveerd, werk je binnen 48 uur je accountgegevens op Sherpaz bij om ervoor te zorgen dat je berichten niet worden verzonden naar de persoon die je oude nummer krijgt.
3. Je verleent toestemming en alle rechten die nodig zijn zodat gebruikers hun apparaten kunnen synchroniseren (ook via een toepassing) met alle informatie en contactgegevens die zij kunnen zien op Sherpaz.
 

7.Betalingen

Als je een betaling doet op Sherpaz, ga je akkoord met onze Betalingsvoorwaarden.
 

9.Speciale bepalingen voor ontwikkelaars/beheerders van toepassingen en websites

Als je ontwikkelaar of beheerder bent van een platformtoepassing of -website, geldt voor jou de volgende aanvullende voorwaarde:
Het is alleen toegestaan de link op te nemen welke je wordt toebedeeld. Een link kun je aanvragen via het contactformulier.
 

10.Over advertenties en andere commerci?le inhoud die worden geboden door Sherpaz

Het doel is advertenties en andere commerci?le of gesponsorde inhoud te leveren die waardevol zijn voor onze gebruikers en adverteerders. Om ons hierbij te helpen, ga je akkoord met het volgende:
1. Je geeft ons toestemming je naam en email te gebruiken voor contactlegging waar jij om vraagt. Door informatie aan derden te vragen zal je naam en email aan deze persoon kenbaar gemaakt worden. Met name bij het contacteren van blokhut- en terreinbeheerders is dit van toepassing.
2. We geven je persoonsgegevens nooit aan derden.
3. Door het openen van de website Sherpaz ga je accoord het het gebruik van cookies. Deze worden door google in hun advertenties gebruikt. In de Sherpaz sofware zijn g??n cookies verwerkt.
 

11.Speciale bepalingen voor adverteerders

Je kunt je advertenties richten op je gewenste doelgroep door advertenties te kopen op Sherpaz en deze zelf in te richten. De volgende aanvullende voorwaarden gelden als je een order plaatst via het online advertentieportaal.
Alleen aan de hier aangeschafte advertenties zijn rechten te verlenen.
1. Het is alleen mogelijk om advertenties te plaatsen wanneer je inhoud interressant is voor onze leden.
2. Advertenties worden getoond aan deelnemers welke op basis van postcode en afstand zoeken naar advertenties.
3. Sherpaz doet geen moeite doelgroepen te bepalen en advertenties naar doelgroep inzichtelijk te krijgen.
4. Je betaalt voor je orders in overeenstemming met onze Betalingsvoorwaarden. Het bedrag dat je verschuldigd bent, wordt berekend op basis van onze bepalingen weergegeven voorafgaande aan order plaatsing.
4. Je advertenties voldoen aan onze Advertentierichtlijnen.
5. We bieden geen garanties voor de reacties op je advertenties, zoals het aantal keer dat er op een advertentie wordt geklikt.
6. We hebben geen invloed op de manier waarop er op de advertenties wordt geklikt. We hebben systemen die proberen bepaalde klikactiviteiten te detecteren en te filteren, maar we zijn niet verantwoordelijk voor klikfraude, technologische problemen of andere mogelijk ongeldige klikactiviteiten die mogelijk van invloed zijn op de kosten van lopende advertenties.
7. Een order kan ten alle tijde worden geannuleerd. Het is echter niet mogelijk hier financiele genoegdoening aan te koppelen.
8. Onze licentie om je advertentie uit te voeren, eindigt wanneer we je order hebben voltooid.
9. We kunnen een advertentie weigeren of verwijderen, ongeacht de reden.
10. Als je advertenties plaatst namens iemand anders, moet je toestemming hebben om deze advertenties te plaatsen en gelden de volgende bepalingen:
1. Je garandeert dat je de juridische bevoegdheid hebt om de adverteerder te binden aan deze Verklaring.
2. Je gaat ermee akkoord dat als de adverteerder die je vertegenwoordigt deze Verklaring schendt, we jou verantwoordelijk kunnen houden voor die schending.
 

12.Speciale bepalingen voor pagina?s

Als je een pagina maakt of beheert op Sherpaz, ga je akkoord met onze Paginavoorwaarden.
 

13.Speciale bepalingen voor software

1. Als je onze software downloadt of gebruikt, zoals een stand-alone softwareproduct, een app of een invoegtoepassing voor een browser, ga je ermee akkoord dat de software zo nu en dan upgrades, updates en extra functies van ons downloadt en installeert om de software te verbeteren, uit te breiden en verder te ontwikkelen.
2. Het is niet toegestaan broncode te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer we je uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven.
 

14.Wijzigingen

1. Tenzij we om juridische of administratieve redenen wijzigingen doorvoeren, of om een onjuiste verklaring te corrigeren, geven we je zeven (7) dagen de tijd om te reageren.
2. Als we wijzigingen aanbrengen aan beleidsregels waarnaar in deze Verklaring wordt verwezen of die hierin zijn opgenomen, kunnen we een kennisgeving plaatsen op de diverse instapplaatsen voor het portaal.
3. Wanneer je na de wijzigingen aan onze voorwaarden Sherpaz blijft gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.
 

15.Be?indiging

Als je de letter of geest van deze Verklaring schendt of op andere wijze een risico of mogelijke juridische blootstelling voor ons cre?ert, kunnen we je toegang tot Sherpaz geheel of gedeeltelijk stopzetten. We zullen je hierover informeren wanneer je probeert je account te openen. Je kunt je account op elk moment laten verwijderen of deactiveren.
In alle dergelijke gevallen vervalt de geldigheid van deze Verklaring, maar blijven de volgende artikelen van kracht: 2.2, 2.4, 3-5, 8.2, 9.1-9.3, 9.9, 9.10, 9.13, 9.15, 9.18, 10.3, 11.2, 11.5, 11.6, 11.9, 11.12, 11.13 en 15-19.
 

16.Geschillen

1. Geschillen zullen alleen in behandeling worden genomen na schriftelijke melding. En deze zullen worden afgehandeld via het Nederlandse rechtssysteem. 2. Indien iemand een claim tegen ons indient met betrekking tot jouw acties, inhoud of informatie op Sherpaz, zul je ons schadeloos stellen tegen alle schade, verliezen en kosten die gerelateerd zijn aan een dergelijke claim (inclusief redelijke juridische vergoedingen en kosten). Hoewel we regels bieden voor het gedrag van gebruikers, controleren of sturen we de acties van gebruikers op Sherpaz niet en zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die gebruikers overdragen of delen op Sherpaz. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of op andere wijze afkeurenswaardige inhoud of informatie die je mogelijk op Sherpaz vindt. We zijn niet verantwoordelijk voor het online of offline gedrag van Sherpaz-gebruikers.
3. We proberen Sherpaz ONLINE, FOUTVRIJ EN VEILIG TE HOUDEN, MAAR JE GEBRUIKT HET OP EIGEN RISICO. Er zullen geen expliciete of impliciete garanties worden gegeven nog zullen we hiervoor garant staan.
 
 
cookieassistant.com