SHERPAZ.nl

technieken communicatie

scouting_Nederland
Momenteel zijn er 340 bezoekers online!
 
    Home Technieken Spel Muziek You-Tube_projecten Portaal English
 
Communicatie EHBO Hiken Hout_en_Touw Koken Materiaal Navigatie PSU Vuur Overige_Technieken
 
Inleiding Middelen Nood Route Geheimschrift
 
platte_grond De routetechnieken die we bij scouting toepassen zijn kort samengevat niets meer dan een vorm van geheimschrift. Het zijn echter geschriften met een specifiek doel. De opsteller van de route heeft een eindpunt voor ogen en de deelnemers dienen zijn schrift te interpreteren en zo op het eindpunt te geraken. Het is dus een oefening voor schrijver en deelnemer in communicatie tussen beide partijen. Door de deelnemers in groepen te laten lopen, wordt naast de traing in interpretatie van dit geschift, ook samenwerking en samenhorigheid gestimuleerd. Bij onenigheid over interpretatie of erger nog, verkeerd lopen, ontstaat wrijving in deze groepen.
Voor stafleden zou het daarom een uitdaging moeten zijn om een route, goed, uit te zetten. De gebruikte technieken, afgeleid van die uit het leger, horen bij de standaard kennis maar zijn met minimale moeite vaak om te zetten naar iets wat nieuw en anders oogt. Voor onderstaande is van belang dat je bekend bent met de basis van Navigeren (windroos, gradenroos, kompas en kaarthoekmeter). Situatie
Rechts is een mogelijke situatie getekend zoals je deze op een landkaart aan kunt treffen. Hier is (in rood) een mogelijke route aangegeven. Deze route is hieronder vertaald naar routetechnieken en hun uitleg.
 
Routeomschrijving
In een routeomschrijving wordt je exact verteld, wat je dient te ondernemen om op de plaats van bestemming te geraken. Het uitgangspunt voor de opdracht is altijd de aanlooprichting. Zorg dat je dus altijd onthoud waar je vandaan komt. Begrippen als rechtdoor, links of rechts worden anders wel heel moeilijk. Lijkt makkelijk genoeg, maar wat nu als je een variant krijgt?
Omschrijving windrichting In graden (Oost om) In graden (West om)
Laat je in een richting wijzen Vertrek in O.N.O. richting Ga 70º Oost om, 50 mtr Ga 290º West om, 50 mtr
Neem de eerste afslag rechts Ga Z.Z.O Ga 150º Oost om, 180 mtr Ga 210º West om, 180 mtr
Op viersprong tweede weg links Ga Oost Ga 70º Oost om, 720 mtr Ga 290º West om, 720 mtr
Neem de eerste afslag naar links Ga W.Z.W Ga 250º Oost om, 80 mtr Ga 110º West om, 180 mtr
Neem de tweede afslag naar links Ga W.Z.W en ga Zuid Ga 250º Oost om, 100 mtr niet, zit reeds in vorige
Neem de eerste afslag naar rechts Ga West Ga 182º Oost om, 140 mtr Ga 178º West om, 140 mtr
Neem de eerste afslag naar links Ga Z.Z.O Ga 246º Oost om, 110 mtr Ga 114º West om, 110 mtr
    Ga 158º Oost om, 150 mtr Ga 202º West om, 150 mtr
 
Kruispuntenroute
In routeboeken zal de routeomschrijving vaak verduidelijkt zijn met een schets van ieder kruispunt. Deze afzonderlijke schets kan ook alleen de route vormen en heet dan een kruispuntenroute.
kruispuntenroute
Extra moeilijkheidsgraad kan worden verkregen, door ieder kruispunt op noord te richten.
kruispuntenroute_noord
 
Helicopterroute
Wanneer je van de kruispuntenroute de situaties af haalt en alle richtingpijlen combineert noemen we het een helicopterroute. Als alle richtingspijlen even lang zijn, geldt dat er van kruising naar kruising gelopen wordt. Wanneer de pijlen varieeren in lengte dienen de pijlen op schaal getekend te zijn. traditioneel 1:25 000. De figuren laten de afzonderlijke kruisingen zien, geheel rechts de complete route in een tekeningetje.
helicopterroute
 
Klokkenroute
Een variant op de Helicopterroute is eenvoudig gemaakt door de afzonderlijke kruisingen te verwerken in een uurwerk. De uurwijzer geeft het Noorden aan, terwijl de minutenaanduiding de richting is die je moet volgen.
klokkentocht
De moeilijkheidsgraad wordt aanzienlijk verhoogd wanneer dit digitaal gemaakt wordt:
 
12:26uur, 13:16uur, 14:51uur, 15:26uur, 16:02uur; 17:51uur.
 
Bolletje-Pijltje route
Bij een Bolletje-pijltje route wordt aangegeven waar je vandaan komt (het bolletje) en waar je weer heen moet (de pijl). Aangezien je de situatie niet inzichtelijk hebt is het moeilijk inschatten of je wel de goede kant in gaat.
bolletje_pijltje
De moeilijkheidsgraad kan weer worden verhoogd door met rechte pijlen te werken. Van onder naar de bovenzijde van het opdrachtenblad is dan de huidige looprichting. De pijl geeft de richting aan die je in moet.
 
Bolletjesroute
Bij een bolletjes route krijg je voor iedere situatie de windrichting die je in moet. De notatie gebeurt met polletjes waaraan een streepje verbonden zit. Het streepje geeft per bolletje een windrichting aan. Een cirkel met een streepje naar boven geeft dus Noord aan. Door een combinatie van drie bolletjes, van onder naar boven te lezen, kun je verfijnen.
bolletjesroute
te lezen als: O.N.O Z.Z.O Oost W.Z.W W.Z.W Zuid West Z.Z.O
 
Strippenroute
strippenroute De strippenroute wordt eveneens van onder naar boven gelezen. Bij een Strippenroute worden echter niet de te volgen wegen weergegeven, maar de wegen die je dient te laten liggen. Van links naar rechts de afzonderlijke kruispunten. Laat twee wegen links liggen, Laat een weg links en een weg rechts liggen, laat een weg rechts liggen, Laat een weg links en een weg rechts liggen, Laat een weg links liggen, Laat twee wegen rechts liggen. Geheel rechts de complete route.
 
Oleaat
oleaat Door je route op een doorzichtig plastic over te trekken, van een landkaart, verkrijg je een oleaat. Deze geeft het begin en eindpunt aan op kaart. Wanneer er géén kaart aanwezig is noemen we het een blind oleaat. Degene die deze routetechniek volgt zal dus af moeten gaan op onderlinge hoeken en afstanden. Een extra uitdaging is het wanneer de deelnemer zijn eigen startrichting moet gaan bepalen.
 
Binaire-route
Het binaire-stelsel is dat wat een computer gebruikt om te kunnen rekenen. Het zet een getal om naar combinaties van 0-en en 1-en. Om te weten hoe je deze combinaties om telt zul je moeten weten hoe dit werkt. Een 0 staat voor de schakelaar uit en de 1 staat voor een schakelaar aan. De waarden die je zo kunt verkrijgen staan in onderstaande tabel. Het voorbeeld wordt onder de tabel uitgelegd
 
Binaire code
27 26 25 24 23 22 21 20
128 64 32 16 8 4 2 1
Voorbeeld
0 1 1 0 0 0 1 0
De verkregen combinatie (01100010) staat voor 64+32+2 = 98. Het grootste getal is echter 255 (een byte in deze 8 bits code).
Om groter getallen weer te geven zullen we moeten rekenen. Of overschakelen naar een 16-bits code. Hiervoor zul je de tabel moeten vergroten.
Bij het tellen dien je er rekening mee te houden dat 1+0=0 1+1=10 1+1+1=11
 
Binaire code
27 26 25 24 23 22 21 20  
128 64 32 16 8 4 2 1  
Voorbeeld 98+98=196
0 1 1 0 0 0 1 0  
0 1 1 0 0 0 1 0 +
1 1 0 0 0 1 0 0 +
Met deze wetenschap kun je nu getallen in een coördinaat of getallen in een routetechniek anders weergeven.
Géén voorbeeld uitgewerkt.
 
Fibonacci
fibonacci-spiraal De rij van Fibonacci is genoemd naar, Leonardo da Pisa (geboren in 1170 te Pisa, Italië), De familie van Leonardo heette Bonacci, en daar het in die tijd gebruikelijk was zichzelf Filius Bonacci (zoon van de Bonacci’s) te noemen, werd Leonardo da Pisa bekend onder de naam Fibonacci.
Fibonacci's invloed op de geschiedenis van de wiskunde wordt veelal onderschat, aangezien men in zijn tijd weinig interesse toonde in de wetenschap. Een ondertussen wijdverspreide interesse in zijn werk heeft veel bijgedragen aan zijn grote bekendheid. Nog steeds is zijn gedachtegoed bekend in de moderne wiskunde en niet verloren gegaan na zijn dood omstreeks 1250 in Pisa. Plaatje is aan de lezer uit te zoeken wat het betekend. (Wiskunde kan ook leuk zijn.)
 
De Fibonacci-rij kan het beste worden gebruikt voor het versleutelen van getallen. Om deze reden heb ik hem niet opgenomen als geheimschrift maar als routetechniek. De rij van Fibonacci is een oneindig lange reeks van getallen, die volgt uit een zogenaamde recursieve formule; een formule die onbeperkt herhalend toepasbaar is, een formule die op een effectieve wijze aan natuurlijke getallen weer natuurlijke getallen toevoegt. Dit wil dus zeggen; een formule waarmee een term wordt berekend aan de hand van de vórige termen. Bij de rij van Fibonacci telt men voor iedere nieuwe term de vorige twee termen op. In de wiskunde zegt men: men berekent a(n) door middel van a(n-1) en a(n-2), namelijk: a(n) = a(n-1) + a(n-2).
 
Of in normale mensen taal: Een rij getallen begonnen met 0 en 1 waarbij het opvolgende element bestaat uit de som van de twee voorgaande.
 
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, (Fibonacci-reeks)
 
Het Fibonacci-nummer is het positienummer in de fibonacci-reeks genoteerd als F("het nummer"), zo is F(8) gelijk aan de numerieke waarde 21.
 
Fibonacci-tabel
Numeriek Fibonacci   Numeriek Fibonacci
0 F(0)   55 F(10)
1 F(1)   89 F(11)
1 F(2)   144 F(12)
2 F(3)   233 F(13)
3 F(4)   377 F(14)
5 F(5)   610 F(15)
8 F(6)   987 F(16)
13 F(7)   1597 F(17)
21 F(8)   2584 F(18)
34 F(9)   4181 F(19)
Route voorbeeld
Je bevind jezelf op RD F(12)+8,F(6) - F(4)71,F(0)
Vertrek in O.N.O. richting
Ga F(12)+6º Oost om, over een afstand van F(12)+36 mtr
Neem op de viersprong de F(3)de weg links
Ga F(10)*2º West om, over een afstand van F(12)+36 mtr
Ga 182º Oost om, over een afstand van F(12)-4 mtr
Vervolg je weg in Z.Z.O richting
 
cookieassistant.com