SHERPAZ.nl

Technieken Vuur

scouting_Nederland
Momenteel zijn er 373 bezoekers online!
 
    Home Technieken Spel Muziek You-Tube_projecten Portaal English
 
Communicatie EHBO Hiken Hout_en_Touw Koken Materiaal Navigatie PSU Vuur Overige_Technieken
 
Inleiding Basis Opbouw Doven
 
 
bosbrand Wanneer je begint met stoken neem je automatisch ook de verantwoording voor de gevolgen van het door jou gemaakte vuur. Als je van deze verantwoording af wilt, zul je het vuur weer moeten doven. Voordat we beginnen met het doven van de vlammen, hetvolgende: Stoken doe je met een doel, een vuur, met name de hoeveelheid hout dien je af te stemmen op dit doel. Het kan en mag dus nooit gebeuren dat je een grote stapel, brandend hout moet blussen.
 
Vuur doven
brand Zoals we weten heeft een vuur, Hitte, brandstof en zuurstof nodig om te kunnen branden. Wanneer we één van deze elementen weg halen, zal één vuur dus "uit" gaan. Ondanks verantwoord stookgedrag zal er na een programma:
* Minimaal, maar wel brandstof resteren.
* Veel hitte aanwezig zijn.
* Altijd nog zuurstof in de lucht blijven zitten.
 :
De hierboven genoemde punten gaan we gaan we tijdens het doven van het vuur, één voor één aanpakken. Sprenkel water over de aanwezige brandstof en haal de grotere stukken uit de as. Blus de afzonderlijke stukken met overmaat aan water en leg ze apart. Haal zo veel mogelijk hitte uit de asresten door te blussen met overmaat aan water. Doe dit ook voor de directe omgeving van je vuurplaats. Dit is pas goed als je op een willekeurige plaats je hand in de asresten kan plaatsen. Dek de natte asresten af met "zuiver" zand en klop dit aan. Het zand zal er voor zorgen dat er minder zuurstof bij de resterende hittebronnen kan komen. Controleer de, apart gelegde, brandstofrestanten op hitte, blus ze eventueel nog een keer. Verspreid de restanten in de directe omgeving.
 
Zelfontbranding
doven_blussen Zoals reeds meerdere malen vermeld heeft een vuur brandstof, hitte en zuurstof nodig. Wat nu als er stoffen zijn die uit zichzelf genoeg warmte genereren om te ontbranden. Natuurlijke materialen welke zijn afgestorven zullen in een rottingsproces terecht komen, wat zelf warmte genereert. (we noemen dit broeien) De warmte kan genoeg zijn om, zeker bij warm weer, bepaalde natuurlijke brandstoffen te laten ontbranden. Bekend voorbeeld hierbij is de mesthoop die uit zichzelf gaat branden. Verkoolde restanten welke op een hoop liggen zijn hier ook gevoelig voor. Dek om deze reden asresten af met zand en stapel verkoolde houtrestanten niet op.
 
cookieassistant.com