SHERPAZ.nl

Technieken Hout_en_Touw

scouting_Nederland
Momenteel zijn er 326 bezoekers online!
 
    Home Technieken Spel Muziek You-Tube_projecten Portaal English
 
Communicatie EHBO Hiken Hout_en_Touw Koken Materiaal Navigatie PSU Vuur Overige_Technieken
 
Inleiding Knopen Sjorringen Schiemanswerk Overige
Objecten
 
 
sierknopen Schiemanswerk is eigenlijk de oude naam voor knoopwerk in het algemeen. Een voorwaarde is dat er dan per knoop een specifiek doel gehandhaafd wordt. Omdat de meeste knopen op meerdere doelen ingezet worden is de naamsbetekenis van het schiemanswerk eigenlijk alleen nog echt van toepassing op de touwbewerkingen.
 
Eindsplits
De eindsplits is een methode om het einde van een geslagen touw af te werken zodat het niet rafelt. Doordat er geen toegevoegde materialen nodig zijn, een ideale manier om op locatie een touw (tijdelijk) te repareren.
eindsplits_01 Draai de uiteinden van de touwen uiteen en leg één streng tussen de twee anderen door. Dit noemen we streng A.Neem het rechter, van de twee opstekende, touwen uit de foto vast, streng B. Draai dit touw over streng A heen en steek het onder de slag van de derde streng (streng C).
eindsplits_02 Foto toont, streng A naar links, streng B naar beneden en streng C naar boven. Plaats nu streng C, over streng B; en, haal hem tegen de slagen in, onder streng A door.
eindsplits_03 Foto toont, voor welke streng ook bekeken wordt, het resultaat. Weef nu de uiteinden, tegen de richting van de slagen in weg.
eindsplits_04 eindsplits_05
Foto toont, het resultaat na één weefbeweging met alle drie de uiteinden. Foto toont het resultaat, na drie weefbewegingen met alle drie de uiteinden.
eindsplits_06
 
Zeilmakerstakeling
Een Zeilmakertakeling is een bindsel om het uiteinde van een touw, zodat het niet meer uit elkaar draait en gaat rafelen.
zeilmakerstakeling_01 Draai het uiteinde van het touw uiteen.
zeilmakerstakeling_02 Plaats het afbindtouw, als in de foto, om een streng van het af te werken uiteinde. Afbindtouwtje heeft een lengte van ongeveer 30 cm.
zeilmakerstakeling_03 Draai het touw weer terug in elkaar.
zeilmakerstakeling_04 zeilmakerstakeling_05
Draai het lange uiteinde, van het afbindtouw, zo strak mogelijk, met de slagen van het af te werken touw mee omhoog. Draai er ongeveer 6 keer omheen. Sla het lusje vervolgens om dezelfde streng als waar het in de eerste instantie omheen gelegd was. Trek het, aanvankelijk, korte uiteinde van het afbindtouw zo strak mogelijk aan.
zeilmakerstakeling_06 Sla het, aanvankelijk, korte uiteinde van het afbindtouw, volgens foto, in het af te binden touw. Knoop de twee uiteinden van het afbindtouw in de kern van het af te werken touw, met een platte knoop aan elkaar.
zeilmakerstakeling_07 Na de uiteinden van het af te werken touw afgeknipt te hebben. Is het gereed voor gebruik. Eventueel kan met kunsthars (Polyester) het uiteinde verhard worden.
 
Oogsplits
Een Oogsplits is de ideale manier om een permanente lus in het touw te maken. Omdat touw aan sterkte verliest bij scherpe hoeken, wordt om deze reden vaak een stalen oog in het touw weg gesplitst.
oogsplits_01 Draai het uiteinde van het touw uiteen en draai het terug naarmate je lus groot moet zijn.
oogsplits_02 Haal één van de uiteinden onder een slag van het touw door.
oogsplits_03 Haal de tweede streng door de lus en steek hem onder de volgende slag van het touw heen.
oogsplits_04 oogsplits_05
Haal nu het derde uiteinde door de lus en steek hem onder de slag van het touw door welke nog niet was gebruikt. Je hebt nu dezelfde situatie als bij een eindsplits. Rechter foto, toont het resultaat na het terugweven van de uiteinden zoals beschreven bij eindsplits.
 
Korte splits
De korte splits wordt gebruikt om touwen permanent aan elkaar te verbinden. Zonder toevoegingen nodig te hebben. Wordt met name gebruikt om gebroken touwen te herstellen. Doordat de touwen in elkaar gevlochten worden wordt het touw dikker op de plaats van de splits. Als dit niet wenselijk is dan zal de lange splits gebruikt moeten worden. Hiervoor zal echter meer tijd gereserveerd moeten worden.
korte_splits_01 Draai beide touwen even ver uit elkaar.
korte_splits_02 Steek de beide uiteinden in elkaar als aangegeven op de foto.(Ieder aanzicht is hetzelfde.)
korte_splits_03 Steek nu, de strengs van het rechter touw onder die van het linker. (tegen de slagen van het touw in) Terwijl je dit doet houdt je de slagen van het linker touw vast op het rechter touw.
korte_splits_04 korte_splits_05
Foto toont, het resultaat van het rechter touw weg gesplits op het linker. Herhaal dit voor de strengs van het linker touw. Foto toont, het resultaat na splitsen en afwerken.
 
Lange splits
De lange splits is een ideale methode om twee touwen met elkaar te verbinden zonder dat het touw een verdikking vertoont. Reserveer wel enige tijd voordat je eraan begint.
lange_splits_01 Draai de uiteinden van de touwen volgens foto uit elkaar.
lange_splits_02 Draai de slagen van de twee touwen in elkaar zodat bovenstaande foto wordt verkregen. (Dit zorgt voor het grootste deel van de sterkte van het uiteindelijke touw)
lange_splits_03 Splits iedere streng in zijn drie componenten. Naar rechts wijst één complete streng. Naar boven de opsplitsing.
lange_splits_04 lange_splits_05
Om nu de oorspronkelijke streng te verdunnen knippen we tweederde van iedere derde deel van de streng af. En draai de overblijfselen weer ineen tot één deel.Je kunt ook twee complete delen weg knippen, maar dit is minder fraai op je eindresultaat! Knoop nu, volgens foto, de twee strengetjes aan elkaar.
lange_splits_06 Door, net als bij de korte splits, de uiteinden tegen de slagen van het touw in, de overblijfselen weg te splitsen, verkrijg je één touw met een dikte die bijna niet af wijkt van zijn oorspronkelijke diameter.
lange_splits_07 Foto toont, alle zes de uiteinden weggewerkt in het touw.
 
Turkse knoop
Deze knoop werd in het verleden gebruikt om verdikkingen op touw te maken waardoor meer houvast werd verkregen. Nu wordt deze touwring voornamelijk nog toegepast om dasringen te maken.
trukse_knoop_01 Sla het touw om je hand, zoals aangegeven in de linker foto. Het begin van het touw onder de duim vast houden.
Volg met het, lange, uiteinde de route die het gele touw in de foto aan geeft. Onder zie je wat het resultaat is.
trukse_knoop_02 trukse_knoop_03
Draai nu je hand om en trek het rechter touw over het linker. Foto links, toont hoe het eruit hoort te zien, na omdraaien.
Foto rechts, toont het resultaat.
trukse_knoop_04 trukse_knoop_05
Volg met het, lange, uiteinde wederom de weg die het gele touw in de foto aan geeft. Rechts zie je wat het resultaat is. Je hebt het correct uitgevoerd wanneer de uiteinden langs elkaar liggen.
trukse_knoop_06 trukse_knoop_07
Foto links, toont het resultaat nadat er met het lange uiteinde één keer de eerste beweging is nagestoken. Foto rechts, toont het resultaat na, twee keer nasteken en de uiteinden van het touw aan de binnenkant van de verkregen cirkel afgestikt te hebben.
trukse_knoop_08 trukse_knoop_09
 
cookieassistant.com